V•Day | Jongerenproof


Op maandag 12 november vond de themabijeenkomst plaats 'Maak je organisatie jongerenproof'. Op deze pagina tref je een impressie van de avond en de inhoud van de workshops.
Lees meer >
info en advies man met bord

Informatie en Advies | Steunpuntnieuws


Vrijwilligersorganisaties vinden bij ContourdeTwern actuele informatie en deskundig advies over zaken als onkostenvergoeding, verzekeringen, vrijwilligerscontracten en rechtspositie. We zijn ook een serieuze gesprekspartner voor instanties en overheden die mede het vrijwilligersbeleid bepalen. ContourdeTwern speelt in op de behoefte aan ondersteuning van veel vrijwilligersorganisaties bij het vinden en benutten van nieuwe financieringsbronnen als fondsen en sponsors. Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs Vrijwilligerswerk. Bel (013)5498646 of mail naar infovrijwilligerswerk@contourdetwern.nl.
Lees meer >

Een nieuwe naam


We hebben een nieuwe naam voor onze Steunpunten Vrijwilligerwerk. Het was de trouwe volgers vast al opgevallen maar nu is het officieel.
Lees meer >

Vrijwilligersmarkt groot succes


Op donderdag 22 maart konden vrijwilligers uitgebreid kennismaken met vrijwilligerswerk tijdens de Vrijwilligersmarkt bij Avans Hogeschool in Tilburg. Meer dan 250 bezoekers trokken langs de stands van 48 organisaties. De organisatie was een samenwerking tussen ContourdeTwern, Avans Hogeschool Tilburg en de Gemeente Tilburg. Het was een geslaagde middag. 250 bezoekers, een bezoekersaantal dat onze verwachting oversteeg, maakten kennis met een groot aanbod van organisaties die met vrijwilligers werken. Zij gingen samen het gesprek aan, er werd informatie uitgewisseld en velen maakten een vervolgafspraak omdat direct duidelijk werd dat er een ‘klik’ was. Daarnaast werd de workshop over vrijwilligerswerk goed bezocht, ontdekten bezoekers via de vrijwilligerstest wat voor vrijwilligerswerk bij hen past en werd informatie ingewonnen over het aanbod van cursussen en trainingen voor vrijwilligers.
Lees meer >

BeChallenged013 interviews


BeChallenged013 is het vrijwilligerswerk voor en door jongeren. Het zet zich in voor jongeren die vastlopen op verschillende gebieden. Ons doel is om deze jongeren (i.s.m. school en andere samenwerkingspartners) een toekomstperspectief te bieden waar zij volledig achter staan en gelukkig mee zijn. Dit doen we door een traject met hen aan te gaan waar ze zichzelf én hun talenten leren (her)ontdekken middels een zelf ontwikkelde methodiek. Door ervaring op te doen in het vrijwilligerswerk werken de jongeren aan hun talenten, werknemersvaardigheden en de 21e eeuwse vaardigheden.
Lees meer >
foto flyer

Minder Gedoe met vrijwilligers


Vrijwilligers zetten zich in voor de maatschappij. Dat vraagt niet om belemmerende regels, maar juist om ruimte en vrijheid, mogelijk gemaakt door de gemeente. Gemeenten en kabinet werkten daar afgelopen jaren aan.
Lees meer >

Seksuele grensoverschrijding


Na talloze misstanden rond seksueel misbruik in de kerk en de Jeugdzorg, staat nu ook de internationale sportwereld volop in de schijnwerpers. Seksuele grensoverschrijding komt blijkbaar vaker voor dan je denkt. Overal. Dus kan het iedereen overkomen. Vrijwilligers Tilburg wil daarom samen met Blauwe Maan én jou het onderwerp bespreekbaar maken.
Lees meer >

MatchMakers gezocht


Onze Vrijwilligerspunten in de wijken worden bemenst door vrijwilligers. Die functie blijkt een mooie springplank te zijn naar betaald werk. Meerdere vrijwilligers hebben de afgelopen maanden een baan gevonden. Daar zijn wij enorm trots op en blij voor onze ex-vrijwilligers. Voor ons nu de uitdaging om weer nieuwe, enthousiaste, bemiddelvrijwilligers /matchmakers ofwel 'vrijwilligers voor vrijwilligers' te vinden.
Lees meer >
foto microfoon

Interviews met vrijwilligers


Ruim een kwart van de Tilburgers doet vrijwilligerswerk. Wie zijn zij en wat is hun drijfveer? In een vijfdelige serie stelt het Vrijwilligers Tilburg een aantal van hen aan u voor. De interviews zijn in 2015 gepubliceerd in het Stadsnieuws.
Lees meer >

Vrijwilligersverzekeringen: uitbreiding van de polis


Gemeente Tilburg heeft een VNG vrijwilligersverzekering afgesloten voor alle inwoners. Het verzekerd bedrag per ongeval is verhoogd en naast vrijwilligers en mantelzorgers, vallen nu ook mensen die een tegenprestatie leveren voor hun bijstandsuitkering onder de verzekering. Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker. Daarom heeft de VNG samen met Centraal Beheer de VNG vrijwilligersverzekering opnieuw bekeken en uitgebreid.
Lees meer >
foto filmfragment

Stel dat...


Waar zouden we zijn zonder al die vrijwilligers?
Lees meer >

Mogen vrijwilligers betaalde krachten vervangen?


In tijden van bezuiniging kunnen sommige maatschappelijke functies alleen overeind blijven doordat vrijwilligers bereid zijn ze te vervullen. Hiervoor zouden dan vrijwilligers betaalde krachten moeten vervangen. Of dit kan en mag, en onder welke voorwaarden, levert een complexe discussie op. Vereniging NOV stelt zich op het standpunt dat vrijwilligers in bepaalde omstandigheden betaalde krachten kunnen vervangen. Er is echter een aantal randvoorwaarden waaraan voldoen moet worden wanneer vrijwilligers betaalde krachten gaan vervangen.
Lees meer >

Het gesprek aangaan met eenzame vrijwilligers


Als vrijwilligerscoördinator heb je te maken met allerlei verschillende vrijwilligers. Sommigen voelen zich eenzaam. Voor hen is een goede sfeer en oprechte aandacht extra belangrijk. Aan de buitenkant is niet te zien hoe iemand zich voelt en met gevoelens van eenzaamheid lopen mensen niet graag te koop. Om erachter te komen of iemand zich in een kwetsbare situatie bevindt, is er maar één instrument: het gesprek.
Lees meer >

Wat kan wel en wat kan niet?


Vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking moeten goed weten welke positie zij innemen. Bepaalde klanten kunnen niet goed grenzen stellen of zijn geneigd een ander aan te raken of te knuffelen. Wat wel of niet 'mag' is voor hen niet altijd duidelijk. Voor organisaties en besturen die zich richten op mensen met een verstandelijke beperking is het besef van de risico's op seksueel misbruik essentieel. Dus zorg voor een veilige omgeving, helder beleid en houd het gesprek hierover op gang.
Lees meer >

Plaats nu zelf je vacature


Onze nieuwe Vacaturebank staat al een tijdje online. Vanaf nu kunnen ook organisaties zelf hun vacatures plaatsen en beheren. Na de invoering van AVG (privacywetgeving) hebben we de beveiliging van de persoonsgegevens grondig doorlopen en getest. Organisaties met een account kunnen via de website Mijn Eigen Dossier inloggen: www.mijneigendossier.nl
Lees meer >

400 euro voor je NL DOET klus!


Wat is NLdoet? NLdoet is een jaarlijks landelijk evenement waarbij tienduizenden Nederlanders vrijwilligerswerk doen. Iedereen kan meedoen. NLdoet zet de schijnwerpers twee dagen op vrijwillige inzet. Daarmee levert NLdoet een belangrijke bijdrage aan het imago van vrijwilligerswerk, bevordert het maatschappelijke inzet en kan het leiden tot een toename van het aantal vrijwilligers. De beelden heb je waarschijnlijk wel eens op tv gezien: leden van het Koninklijk Huis die koffie schenken in een verzorgingshuis, bomen planten in de natuur of paardrijles geven aan gehandicapten.
Lees meer >

Vrijwilligerswerk, iets voor mij?


Ben jij op zoek naar vrijwilligerswerk? Of twijfel je nog en wil je graag eerst meer weten over wat het betekent om vrijwilliger te zijn? Dan word je van harte uitgenodigd om deze oriëntatiebijeenkomst op vrijwilligerswerk bij te wonen. Ook actieve vrijwilligers die meer willen weten over het onderwerp, zijn welkom om deze avond aanwezig te zijn.
Lees meer >