Voordracht Vrijwilligersprijzen 2017


Kent u een vrijwilliger uit de gemeente Tilburg die het verdient om in het zonnetje gezet te worden omdat hij/zij van onschatbare waarde is voor de samenleving? Bent u enorm onder de indruk van een groep vrijwilligers, een vrijwilligersproject of een vrijwilligersorganisatie uit de gemeente Tilburg? Dan nodigt ContourdeTwern u van harte uit om hen voor te dragen voor één van de vrijwilligersprijzen van de gemeente Tilburg. Gebruik hiervoor een van onderstaande formulieren en stuur dit uiterlijk 7 september a.s. terug.
Lees meer >

VrijwilligersbedankT zoekt bedankjes


Vorig jaar is er voor het eerst een nieuwe opzet gekozen om de vrijwilligers uit de gemeente Tilburg te bedanken. Dit was zeer succesvol. Zo’n 3200 vrijwilligers hebben in 2016 een persoonlijk bedankje verzilverd. Een mooi resultaat dat wij niet hadden kunnen realiseren zonder de hulp van sponsoren. Dit jaar proberen we het aantal bedankjes in de webshop (www.vrijwilligersbedankt.nl) fors te verhogen, omdat we verwachten dat er dit jaar veel meer vrijwilligers gebruik gaan maken van de mogelijkheid om persoonlijk een bedankje uit te zoeken. De acquisitie hiervoor is volop bezig.
Lees meer >

Spek je clubkas


In het werkgebied van Rabobank Tilburg en omstreken bruist het van verenigingen en stichtingen die het maatschappelijke, sociale en culturele leven verbeteren. Het ondersteunen van lokale projecten is een van de manieren waarop de Rabobank haar lokale betrokkenheid toont. De Rabobank Clubkas Campagne komt in de plaats van de huidige donatie of sponsoring. Clubs die voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne kunnen meedoen.
Lees meer >
foto flyer

Minder Gedoe met vrijwilligers


Vrijwilligers zetten zich in voor de maatschappij. Dat vraagt niet om belemmerende regels, maar juist om ruimte en vrijheid, mogelijk gemaakt door de gemeente. Gemeenten en kabinet werkten daar afgelopen jaren aan.
Lees meer >
info en advies man met bord

Informatie en Advies


Vrijwilligersorganisaties vinden bij ContourdeTwern actuele informatie en deskundig advies over zaken als onkostenvergoeding, verzekeringen, vrijwilligerscontracten en rechtspositie. We zijn ook een serieuze gesprekspartner voor instanties en overheden die mede het vrijwilligersbeleid bepalen. ContourdeTwern speelt in op de behoefte aan ondersteuning van veel vrijwilligersorganisaties bij het vinden en benutten van nieuwe financieringsbronnen als fondsen en sponsors. Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs Vrijwilligerswerk. Bel (013)5498646 of mail naar infovrijwilligerswerk@contourdetwern.nl.
Lees meer >

Seksuele grensoverschrijding


Na talloze misstanden rond seksueel misbruik in de kerk en de Jeugdzorg, staat nu ook de internationale sportwereld volop in de schijnwerpers. Seksuele grensoverschrijding komt blijkbaar vaker voor dan je denkt. Overal. Dus kan het iedereen overkomen. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van ContourdeTwern wil daarom samen met Blauwe Maan én jou het onderwerp bespreekbaar maken.
Lees meer >

MatchMakers gezocht


Onze Steunpunten Vrijwilligerswerk in de wijken worden bemenst door vrijwilligers. Die functie blijkt een mooie springplank te zijn naar betaald werk. Meerdere vrijwilligers hebben de afgelopen maanden een baan gevonden. Daar zijn wij enorm trots op en blij voor onze ex-vrijwilligers. Voor ons nu de uitdaging om weer nieuwe, enthousiaste, bemiddelvrijwilligers /matchmakers ofwel 'vrijwilligers voor vrijwilligers' te vinden.
Lees meer >
foto microfoon

Interviews met vrijwilligers


Ruim een kwart van de Tilburgers doet vrijwilligerswerk. Wie zijn zij en wat is hun drijfveer? In een vijfdelige serie stelt het Steunpunt Vrijwilligerswerk Tilburg een aantal van hen aan u voor. De interviews zijn in 2015 gepubliceerd in het Stadsnieuws.
Lees meer >
foto v-day

Subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers 2017


De gemeente Tilburg heeft vrijwilligerswerk hoog in het vaandel staan en komt de belangrijke groep vrijwilligers graag tegemoet door ze de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen. Organisaties en sportclubs, die veel met vrijwilligers werken, kunnen een eenmalige bijdrage aanvragen voor een cursus of training voor hun vrijwilligers.
Lees meer >
foto krant in de bus

Steunpuntnieuws 4x per jaar


Sinds een aantal jaren verzenden we maandelijks onze nieuwsbrief het 'Steunpuntnieuws'. Vanaf dit jaar verzenden we onze nieuwsbrief eens per kwartaal. Uit een enquête onder de ontvangers blijkt dat de meerderheid een voorkeur heeft voor vier keer per jaar een nieuwsbrief.
Lees meer >

V•DAY goed bezocht


Op dinsdag 28 maart jongstleden vond V•day plaats met als thema ’Preventie & Veiligheid’. V•day is het netwerkevenement voor organisaties die werken met vrijwilligers in de gemeente Tilburg. Zo’n zestig mensen namen deel aan de themasessies Vrijwilligersverzekering, Vertrouwenspersoon en In Veilige Handen over seksueel ongewenst gedrag.
Lees meer >
foto filmfragment

Stel dat...


Waar zouden we zijn zonder al die vrijwilligers?
Lees meer >

Mogen vrijwilligers betaalde krachten vervangen?


In tijden van bezuiniging kunnen sommige maatschappelijke functies alleen overeind blijven doordat vrijwilligers bereid zijn ze te vervullen. Hiervoor zouden dan vrijwilligers betaalde krachten moeten vervangen. Of dit kan en mag, en onder welke voorwaarden, levert een complexe discussie op. Vereniging NOV stelt zich op het standpunt dat vrijwilligers in bepaalde omstandigheden betaalde krachten kunnen vervangen. Er is echter een aantal randvoorwaarden waaraan voldoen moet worden wanneer vrijwilligers betaalde krachten gaan vervangen.
Lees meer >

Het gesprek aangaan met eenzame vrijwilligers


Als vrijwilligerscoördinator heb je te maken met allerlei verschillende vrijwilligers. Sommigen voelen zich eenzaam. Voor hen is een goede sfeer en oprechte aandacht extra belangrijk. Aan de buitenkant is niet te zien hoe iemand zich voelt en met gevoelens van eenzaamheid lopen mensen niet graag te koop. Om erachter te komen of iemand zich in een kwetsbare situatie bevindt, is er maar één instrument: het gesprek.
Lees meer >

Wat kan wel en wat kan niet?


Vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking moeten goed weten welke positie zij innemen. Bepaalde klanten kunnen niet goed grenzen stellen of zijn geneigd een ander aan te raken of te knuffelen. Wat wel of niet 'mag' is voor hen niet altijd duidelijk. Voor organisaties en besturen die zich richten op mensen met een verstandelijke beperking is het besef van de risico's op seksueel misbruik essentieel. Dus zorg voor een veilige omgeving, helder beleid en houd het gesprek hierover op gang.
Lees meer >

Vrijwilligersverzekeringen: uitbreiding van de polis


Gemeente Tilburg heeft een VNG vrijwilligersverzekering afgesloten voor alle inwoners. Het verzekerd bedrag per ongeval is verhoogd en naast vrijwilligers en mantelzorgers, vallen nu ook mensen die een tegenprestatie leveren voor hun bijstandsuitkering onder de verzekering. Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker. Daarom heeft de VNG samen met Centraal Beheer de VNG vrijwilligersverzekering opnieuw bekeken en uitgebreid.
Lees meer >