Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) + HACCP (Hygienecode)

< Ga terug naar overzicht
Categorie
Werken met vrijwilligers | Zorg, welzijn en gezondheid
Doelgroep
Vrijwilligers
Scholingstype
Cursus
Organisatie
Ton Lemmens
Locatie
MFA Het Kruispunt, Sabelhof 12, 5044 JR Tilburg
Startdatum
14-11-2017
Lestijd
19.00 - 22.30 uur
Alcoholgebruik door jongeren onder de achttien jaar, alcoholmisbruik, rijden onder invloed: we willen dat hoe dan ook voorkomen. Bovendien schrijft de Drank- en Horecawet voor dat verenigingen, clubs, buurthuizen en studentenhuizen die alcohol schenken en daarvoor een vergunning hebben, over gekwalificeerd barpersoneel dienen te beschikken. De cursus Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) is hiervoor speciaal ontwikkeld. De IVA biedt barmedewerkers de kennis om op een goede manier met die verantwoordelijkheid om te gaan. Daarnaast moet iedereen die met voedselproducten werkt de H.A.C.C.P.(Hygiëne)-regels hanteren. Ook deze komen in de cursus aan bod.

Aanvullende informatie

Inhoud

  • IVA
    Je krijgt uitleg over de Drank- en Horecawet en de verplichtingen die een vrijwilliger heeft als hij/zij met alcoholische dranken omgaat.
  • H.A.C.C.P. (Hygiënecode)
    In de cursus wordt ingegaan op de belangrijkste controlepunten waar je mee te maken hebt/krijgt.
  • In de cursus wordt ook kort ingegaan op gastvrijheid: hoe ga je als gastvrouw/-heer om met je gasten? Je bent nl. ook regelhandhaver.

Werkwijze

Voor de instructie wordt gebruik gemaakt van een PowerPoint met filmpjes en een fotoquiz.

Voor wie

Vrijwilligers die in een para-commerciële organisatie werken achter de bar en/of in de keuken. 

Docent

Ton Lemmens

Aanmelden

Aub aanmelden vóór 18 oktober 2017. 

Aanvullende informatie

Deelnemers
Er zijn 10 plaatsen beschikbaar
Kosten
gratis