Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)

< Ga terug naar overzicht
Categorie
Omgang met specifieke doelgroepen
Doelgroep
Vrijwilligers
Scholingstype
Training
Organisatie
MEE regio Tilburg
Locatie
MEE regio Tilburg, Kloosterstraat 32, 5038 VP Tilburg
Startdatum
14-11-2018
Lestijd
19.00-21.30 uur
MEE regio Tilburg biedt vanaf nu trainingen voor vrijwilligers aan. MEE is een organisatie die als doel heeft dat mensen met een beperking mee kunnen doen in de maatschappij. Als vrijwilliger komt u met veel mensen in aanraking. Dit kunnen ook mensen zijn met een licht verstandelijke beperking en/of autisme. In onze trainingen leert u hoe u deze mensen kunt herkennen en hoe u op een goede manier kunt aansluiten bij deze mensen.

Aanvullende informatie

Ervaar LVB

Tijdens het belevingscircuit ervaart u hoe het is om je staande te moeten houden met een licht verstandelijke beperking. Door middel van belevingsopdrachten gaat u zelf beleven en inzien hoe (onnodig) ingewikkeld deze maatschappij soms is voor mensen met een licht verstandelijke beperking en welke emoties dit kan oproepen. Deze inzichten worden vervolgens vertaald naar de werkpraktijk van de deelnemers: wat betekent dit bijvoorbeeld in de werkprocessen? De ervaring die u hiermee opdoet leidt tot begrip, inzichten en praktische handvatten in het omgaan en communiceren met mensen met een licht verstandelijke beperking. Het circuit is ontworpen samen met mensen met een licht verstandelijke beperking.

Deelnemers ervaren:

  • Waar mensen met een licht verstandelijke beperking tegenaan kunnen lopen in onze (complexe) maatschappij.
  • Wat onduidelijke communicatie met je doet.
  • Hoe frustrerend het kan zijn als de wereld om je heen te ingewikkeld is. 

Kennis en de praktijk

In deze bijeenkomst worden de verschillende termen toegelicht en u krijgt inzicht in het ontwikkelingsniveau waarop mensen met een licht verstandelijke beperking functioneren. De deelnemers krijgen tips in de omgang met mensen met een licht verstandelijke beperking en er wordt geoefend met communicatie met mensen met een licht verstandelijke beperking . Een ervaringsdeskundige vertelt zijn/haar verhaal en de deelnemers kunnen door middel van het stellen van vragen aan een ervaringsdeskundige meer te weten komen over het is om een licht verstandelijke beperking te hebben.

De deelnemers:

  • Kunt u beter inschatten wanneer er sprake is van een verstandelijke beperking.
  • Weten wat zwakbegaafd en verstandelijk beperkt is en hoe zij hun communicatie kunnen aanpassen.
  • Hebben praktische tips gekregen over hoe met mensen met een licht verstandelijke beperking om te gaan.
  • Kunt u bepaalde problemen voorkomen door een andere aanpak toe te passen. 

Trainer

 Wilma Heeren

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk t/m 24 oktober 2018.

Aanvullende informatie

Deelnemers
Er zijn 12 plaatsen beschikbaar
Kosten
gratis