Vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking moeten goed weten welke positie zij innemen. Bepaalde klanten kunnen niet goed grenzen stellen of zijn geneigd een ander aan te raken of te knuffelen. Wat wel of niet 'mag' is voor hen niet altijd duidelijk. Voor organisaties en besturen die zich richten op mensen met een verstandelijke beperking is het besef van de risico's op seksueel misbruik essentieel. Dus zorg voor een veilige omgeving, helder beleid en houd het gesprek hierover op gang.

Mensen met een verstandelijke beperking

 Lees meer