Op dinsdag 28 maart jongstleden vond V•day plaats met als thema ’Preventie & Veiligheid’.
V•day is het netwerkevenement voor organisaties die werken met vrijwilligers in de gemeente Tilburg.

Zo’n zestig mensen namen deel aan de themasessies Vrijwilligersverzekering, Vertrouwenspersoon en In Veilige Handen over seksueel ongewenst gedrag.

6 onderwerpen, 3 themasessies

Je vindt het belangrijk dat vrijwilligers in een veilige omgeving hun werk kunnen doen en dat leden, bezoekers en cliënten ook in goede handen zijn bij jou op de vereniging/organisatie. Maar hoe zorg je nu voor goed werkgeverschap? Wat moet je doen als een vrijwilliger tijdens zijn werk een ongeval krijgt? Hoe houd je als organisatie vrijwilligers met verkeerde bedoelingen buiten? De voorbeelden in de media liegen er in ieder geval niet om.

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk organiseerde een thema-avond rondom 'Preventie & Veiligheid' in de brede zin met onderwerpen als:

 1. In Veilige Handen (seksueel ongewenst gedrag)
  • Hoe maak je ongewenst gedrag bespreekbaar? (lees verder)
 2. Vertrouwenspersoon
   • Wat doet een vertrouwenspersoon? Hoe organiseer je dat bij je club? (lees verder)
 3. Vrijwilligersverzekering
  • Wat dekt de gemeentelijke vrijwilligersverzekering? (lees verder)
 4. (gratis) Verklaring Omtrent Gedrag
  • Wie haal je binnen bij je organisatie? En is hij/zij te vertrouwen? (lees verder)
 5. Privacywetgeving
  • Per 25 mei 2018 treedt de Europese Privacywetgeving in werking. Wat betekent dat voor mijn club? (lees verder)
 6. ARBO wetgeving / RIE
  • Hoe zit het met de arbeidsomstandigheden van je vrijwilligers? (Lees verder)

De onderwerpen 1, 2 en 3 werden in kleine themasessies besproken. De onderwerpen 4, 5 en 6 werden plenair besproken.

Meer informatie

Wil je meer informatie over V•DAY, de aangeboden thema's of over deskundigheidsbevordering voor vrijwilligersorganisaties? Neem dan contact met onze adviseurs.