Onze Vrijwilligerspunten in de wijken worden bemenst door vrijwilligers. Die functie blijkt een mooie springplank te zijn naar betaald werk. Meerdere vrijwilligers hebben de afgelopen maanden een baan gevonden. Daar zijn wij enorm trots op en blij voor onze ex-vrijwilligers. Voor ons nu de uitdaging om weer nieuwe, enthousiaste, bemiddelvrijwilligers /matchmakers ofwel 'vrijwilligers voor vrijwilligers' te vinden.

Bemiddelvrijwilliger

VrijwilligersTilburg is op zoek  naar een vrijwilliger die zich vanuit het Vrijwilligerspunt in de wijk bezig houdt met het bemiddelen van buren/wijkhulp, vacaturebank en  informatie en advies geeft aan organisaties die met vrijwilligers werken. 

Over de organisatie
Verspreid over de  stad zijn er zeven Vrijwilligerspunten. Hier kan iedereen met een vraag over vrijwillige inzet terecht. Potentiele vrijwilligers, hulpvragers en (non-profit) organisaties zijn onze klant.  Voor het verschillende locaties zijn we op zoek naar aanvulling op het team.

Diensten
Burenhulp (of Wijkhulp) voorziet in het realiseren van incidentele, eenvoudige hulpvragen door  wijkbewoners door middel van de inzet van een wijkvrijwilliger. Het betreft hier het soort hulpvragen zoals boodschappen doen, een schilderijtje ophangen of begeleiding naar het ziekenhuis, waarvoor geen formele of informele zorg noodzakelijk is, maar waarbij een eenmalige helpende hand uit de buurt voldoende  is. Er is een poule betrokken wijkvrijwilligers aanwezig die hebben aangegeven deze incidentele hulp te willen bieden.  Zij kunnen ook ingezet worden bij  eenmalige evenementen of activiteiten, zoals een kerstviering, een rommelmarkt  enz., georganiseerd in de betreffende wijk door een maatschappelijke  (wijk)organisatie.

De vacaturebank brengt vraag een aanbod bij elkaar van vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. Het gaat daarbij vaak om structureel vrijwilligerswerk bij een organisatie. Je gaat in gesprek met de  potentiele vrijwilliger en gaat vanuit zijn/haar de wensen op zoek naar een  geschikte vrijwilligersvacature. Ook beheer je de openstaande vacatures in jouw  werkgebied en heb je daarover contact met de contactpersonen van de  organisaties.

Taakomschrijving:

  • Inventariseren vraag en  aanbod
    hiervoor is het van belang een goede vraagverheldering te kunnen doen.  Doorvragen naar details, in gesprek gaan over het eigen netwerk, de vraag achter de vraag boven tafel zien te krijgen en bepalen of een aanvraag voor wijkhulp wel of niet bij het vrijwilligerspunt thuishoort of dat een verwijzing beter is. Goede gespreksvaardigheden zijn van  belang. Bij een adviesgesprek met een potentiële vrijwilliger krijg je boven  tafel in wat voor vacature iemand kan uitblinken, wat zijn motivatie is en met  welke zaken rekening gehouden moet worden. Met kennis van de sociale kaart ga je  proberen om een zo passend mogelijke match te maken. 
  • Bemiddelen vraag en aanbod
  • Registreren vraag en  aanbod, acties en handelingen in het cliëntvolgsysteem; hiervoor zijn goede  computervaardigheden vereist.

Gevraagde  competenties: 

  • goede gespreksvaardigheden  om intake en adviesgesprekken te kunnen voeren, op verschillende doelgroepen  kunnen afstemmen.
  • goede computervaardigheden (email, word,  Excel, internet, eigen cliëntvolgsysteem)
  • Kennis van de sociale kaart van  Tilburg 
  • proactief zijn en lef hebben (op mensen afstappen)
  • open staan  voor leermomenten (inwerkprogramma en feedback)

Waar:
Je werkt  vanuit een wijkcentrum bij jou in de buurt.