De Steunpunten Vrijwilligerswerk vieren feest deze maand! We bestaan namelijk vijf jaar. De afgelopen vijf jaar hebben we al vele mensen in beweging gebracht, naar mooie werkplekken toegeleid, hebben we vrijwilligers mogen coachen om de steunpunten te draaien en genieten we iedere dag van de contacten met bezoekers.

Hulpvragen zijn divers

De diversiteit onder de mensen is groot. Sommigen willen graag meer contacten met andere mensen. Anderen  zijn op zoek naar meer structuur en willen meedoen aan de samenleving. Wat de reden ook is, mensen willen graag in beweging komen, vooruitgang boeken. En daar helpen wij ze graag bij. We bespreken interesses en talenten, kijken samen naar leuke vacatures, bekijken wat de mogelijkheden zijn.  En volgen het proces van bemiddeling voor een langere tijd. We kijken niet alleen naar de vraag naar vrijwilligerswerk. We zoeken ook naar de vraag achter de vraag. We verbinden mensen met projecten in de wijk, met andere bewoners en soms ook met instanties als het nodig is. Dat is de kracht van het Steunpunt. We staan naast de mensen, in de maatschappij.

Hulp aan organisaties rondom vrijwilligersthema's

Organisaties kunnen bij ons terecht om gebruik te maken van onze vacaturebank en voor advies. Hoe kom ik aan meer vrijwilligers? Hoe ontwikkel ik een vrijwilligersbeleid? Hoe regel ik een verzekering? Zomaar wat vragen waar we organisaties bij kunnen ondersteunen.

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is een soort externe afdeling personeelszaken voor verenigingen en stichtingen. De laatste jaren is het Steunpunt Vrijwilligerswerk uitgebreid met de vrijwillige AdviesBrigade, een team specialisten die organisaties kan ondersteunen en coachen bij complexere vraagstukken.

Burenhulp

Tot slot kunnen bewoners bij ons terecht voor burenhulp. Er zijn vrijwilligers die graag iemand uit de wijk helpen met een klusje. Iemand kan bijvoorbeeld zijn hond niet uitlaten door ziekte. Of een muurtje moet gewit worden in huis. Bij iedere vraag die binnenkomt, kijken we of het een passende vraag is voor het Steunpunt. En zo ja, dan zoeken we er een vrijwilliger bij.

Dinsdag 26 september hebben we de Ypelaer feest gevierd met elkaar; de vrijwilligers die de Steunpunten draaien, de vrijwilligers en stagiaires die V-Point bemannen (steunpunt voor jongeren) en de coördinatoren van de steunpunten.

Nuria van Aart, coördinator Vrijwilligerswerk, vertelde in haar prachtige speech over het werk wat we doen:  “De Steunpunten vrijwilligerswerk en V -Point zijn plaatsen waar mensen langs komen omdat ze graag iets willen. Bij de Steunpunten en V- Point zijn  al veel burgers voorbij gekomen die graag vrijwilligerswerk wilden doen en ook velen die  een heel andere vraag hadden dan vrijwilligerswerk. Misschien een vraag om praktische hulp, een zinvolle dag invulling, een vraag aan derden zoals maatschappelijk werk of behoefte aan meedoen met een activiteit, het invullen van een formulier. Een vraag om zich te kunnen ontplooien, behoefte aan een luisterend oor. Veel vragen zijn de revue gepasseerd in de afgelopen 5 jaar. Heel veel verschillende mensen. Jong & oud, dik & dun, groot &klein …… Veel verscheidenheid maar met hetzelfde doel. Gezien en gehoord worden. Als mens serieus genomen te worden.”

Vijf jaar Steunpunten in de wijk … daar gaan we nog wel even mee door!