Het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld is een landelijke kwaliteitsonderscheiding die wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan de door Vereniging NOV (Nederlands Organisatie Vrijwilligerswerk) gestelde kwaliteitscriteria. De onderscheiding is vier jaar geldig.

.

Indien de onderscheiding wordt verkregen, kan op een objectieve manier getoond worden dat het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk is georganiseerd. Vrijwilligers weten dat ze binnen die organisaties kunnen rekenen op voldoende mogelijkheden om zich met succes in te zetten. In de regio Tilburg worden de trajecten ondersteund en mede beoordeeld door adviseurs vrijwilligerswerk van het Steunpunt Vrijwilligerswerk van ContourdeTwern.

Den Herdgang, een van de woonzorglocaties van De Wever, behaalde al eerder dit keurmerk. En wederom is dit gelukt. Het enthousiasme en de gedrevenheid waarmee de werkgroep bestaande uit vrijwilligers en  beroepskrachten aan de slag zijn gegaan is bewonderenswaardig te noemen. Op woensdag 21 maart mocht Rob Beckers,  adviseur vrijwilligerswerk, opnieuw het certificaat uitreiken aan vrijwilligersco√∂rdinator Leoni Hoogendoorn van Den Herdgang.

Bij Den Herdgang werken ruim 100 vrijwilligers in veel verschillende functies. Vrijwilligers gaven aan dat het erg leuk werken is binnen Den Herdgang en dat ze erg tevreden zijn over de manier waarop hun vrijwilligerswerk wordt gewaardeerd door de organisatie en beroepskrachten.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over de het keurmerk en de zelfevaluatie.
Of neem contact op met een van onze adviseurs vrijwilligers via infovrijwilligerswerk@contourdetwern.nl

Heb je interesse in vrijwilligerswerk bij Den Herdgang? Bekijk hier hun vacatures of neem contact op met Leoni Hoogendoorn 013-5831800.