Verenigingen kunnen een digitale Ledenvergadering organiseren. De noodwet maakt dat mogelijk ook al is dit niet geregeld in de eigen statuten.
Naam van deze wet: Tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid)

Kern van de noodwet

(Bron: NOV)

  • Er is een keuze om de ledenvergadering digitaal te houden of 4 mnd uit te stellen: staat er in de statuten een termijn van 6 maanden voor de financiĆ«le verantwoording na afloop van het boekjaar dan mag het bestuur deze verlengen met 4 maanden. 
  • De wet geldt tot 1 sept. kan telkens met 2 mnd  verlengd worden 
  • Bij de oproeping tot de vergadering dient vermeldt te worden dat de vergadering digitaal wordt gehouden. 
  • De leden hebben tot minimaal 72 uur voor de vergadering de gelegenheid om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen, via bijvoorbeeld e-mail of door middel van een chatfunctie, over de onderwerpen die op de agenda staan.

Voorwaarden van een digitale vergaderingen:

  • De ledenvergadering is langs elektronische weg voor leden te volgen.
  • schriftelijke vragen tijdens de vergadering met een chatfunctie.
  • De vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering beantwoord
  • De antwoorden worden op de website geplaatst of via een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk gemaakt voor de leden

- De voorzitter leidt de vergadering. Het is mogelijk dat door de omstandigheden leden niet optimaal aan de vergadering hebben kunnen deelnemen, bijvoorbeeld omdat de verbinding wegvalt. Dit heeft geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de besluitvorming die tijdens de vergadering heeft plaatsgevonden. 

- Het bestuur mag bepalen dat het stemrecht uitsluitend elektronisch kan worden uitgeoefend. Dat kan door leden tijdens de digitale vergadering mondeling te laten stemmen wat hoorbaar is voor andere leden en/of door stemmen voorafgaand aan de vergadering.

(Download hier de uitgebreidere tekst)