Actueel

Netwerken

V●Day is het netwerkevent voor vrijwilligerswerk in Tilburg en wordt georganiseerd door Vrijwilligers Tilburg.

De vorm en inhoud kan per keer variëren van een netwerkcafé zonder agenda tot een georganiseerd inspiratie- of kenniscafé. Voorbeelden zijn:

  • V●Day | Inspireer
  • V●Day | Leer
  • V●Day | Verbind

Doelen

Door met regelmaat een V●Day te organiseren, al dan niet met thema, geven we (potentiële) vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties een platform om op een laagdrempelige manier met ons en met elkaar in contact te komen.

  • Verbinden         Netwerk /platform waar organisaties en vrijwilligers elkaar treffen
  • Verankeren       Promotie /Relatieonderhoud Steunpunt Vrijwilligerswerk
  • Versterken        Kennis- en informatiedeling
  • Verbreiden        Werving nieuwe vrijwilligers

Planning 2020

Historie