Mooi Zo Goed Zo

Wordt jullie droom werkelijkheid?

MzGz realiseert wensen van groepen mensen en organisaties die het wonen en leven in Tilburg leuker, gezelliger, gemakkelijker maken. Vaak ontbreekt het aan voldoende mens­kracht, materialen, kennis of vaardigheden om een goed idee uit te voeren. En soms is er niet genoeg geld om aan de slag te kunnen gaan.

Bij MzGz gaat het om kleine projecten die de moeite waard zijn. Het versterken/ onder­steunen van zwakke groepen in onze samenleving heeft de voorkeur. De sociale compo­nent speelt een grote rol bij het toekennen van materialen, menskracht  en/of geld.

Je wens moet voldoen aan de volgende voorwaarden

 • Je wens moet passen binnen de doelstelling van MzGz, dus het leefbaarder maken van (een stukje van) Tilburg.
 • Het project moet openbaar toegankelijk zijn, dan wel een gemeenschapsdoel dienen.
 • Het project moet concreet zijn en eenvoudig te realiseren, met de inzet van vrijwilligers.
 • Het gaat om éénmalige projecten.
 • Je steekt zelf de handen uit de mouwen en/of stelt zelf middelen/budget ter beschikking.

Wat doet MzGz niet

 • Wij ondersteunen geen evenementen, jubilea of feesten.
 • We honoreren geen aanvragen voor grootschalige projecten waarbij MzGz  gevraagd wordt voor een klein onderdeel.
 • In structurele kosten zoals salariskosten, in te huren deskundigheid, huurkosten, gebruiksmaterialen  e.d. voorzien we niet.
 • MzGz is er niet om een begrotingstekort te dekken.
 • Je mag de wens pas realiseren als de aanvraag en de toekenning volledig zijn afgewerkt.
 • Het gaat niet om individuele wensen.

Je aanvraag doorloopt het volgende traject:

 1. Binnen 6 weken komt je aanvraag in de selectiecommissie, die een besluit  neemt;
 2. De projectleider van MzGz gaat met de toegekende aanvraag aan de slag en zoekt sponsors en fondsen om jouw wens te realiseren. Dit kan enige tijd in beslag nemen. Dien je aanvraag dus op tijd in!
 3. Nadat sponsors of fondsen gevonden zijn, krijg je bericht en heb je maximaal een half jaar tijd om de wens uit te voeren.

De selectiecommissie van MzGz houdt zich het recht voor om af te wijken van bovenstaande criteria.
Je doet een tegenprestatie naar de sponsor. Onder andere door de pers te informeren over je project.

Het inschrijfformulier vind je op onze website: www.mooizotilburg.nl

 

Terug naar de inhoudsopgave 'voor organisaties'