Keurmerk Goed Geregeld

Vrijwilligerswerk speelt een steeds belangrijkere rol in de zorg- en welzijnssector en daarom is het juist nu van belang om aan te tonen dat jij jouw vrijwilligerswerk goed georganiseerd hebt. De vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft een keurmerk ontwikkeld voor vrijwilligersbeleid, onder de naam 'Vrijwillige Inzet Goed Geregeld'.

Dit landelijke keurmerk wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan door NOV gestelde kwaliteitscriteria. Of jouw organisatie daaraan voldoet, kun je zien door de Zelfevaluatie uit te voeren.

Wil jij in aanmerking komen voor het officiĆ«le keurmerk? In dat geval moet je de certificeringsprocedure volgen. Kijk hier hoe je te werk moet gaan

Voor certificering moet je jouw zelfevaluatie laten beoordelen door een door de NOV erkende adviseur. Verschillende adviseurs Vrijwilligerswerk van ContourdeTwern zijn bevoegd om deze beoordeling uit te voeren. Het keurmerk is vier jaar geldig.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een adviseur Vrijwilligerswerk, telefoon 013 549 86 46 of e-mail:infovrijwilligerswerk@contourdetwern.nl