Arbowet en zorgplicht

Sinds 1 januari 2007 is de Arbeidsomstandighedenwet  (Arbowet)  in beginsel niet meer van toepassing op vrijwilligers. Alleen als er ernstige risico‚Äôs aanwezig zijn, blijven de arbovoorschriften wel van toepassing. En voor vrijwilligers die tot de omschreven kwetsbare groepen behoren, blijven een aantal aanvullende voorschriften gelden. Daarnaast blijven vrijwilligersorganisaties op basis van hun zorgplicht verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor hun vrijwilligers. In het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:658) staat beschreven dat de werkgever aansprakelijk is als hij/zij toerekenbaar te kort schiet in de zorgverplichting. Omdat er geen sprake hoeft te zijn van een arbeidsovereenkomst, vallen ook stagiaires en vrijwilligers onder dit artikel.

Bron en lees verder op: https://vrijwilligerswerk.nl/wetten-regels/veilige-arbeidsomstandigheden