In Veilige Handen

Helaas komt seksueel ongewenst gedrag nog veel te vaak voor. Uit een onderzoek in 2006 bleek dat 19% van de vrouwen en 4% van de mannen vóór hun 16e jaar te maken had met seksueel geweld binnen de sport- of jeugdclub, het gezin, op school, in het buurthuis, tijdens het uitgaan of op straat. De slachtoffers vinden het heel lastig om over het misbruik te praten. Dit maakt de gevolgen groot voor hen. Vrijwilligersorganisaties moeten zich bewust zijn van de kwetsbaarheid van minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. 

Download de infographics met daarin de cijfers.

Stappenplan

Om het onderwerp op de agenda te krijgen van vrijwilligersorganisaties heeft de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) het project 'In Veilige Handen' ontwikkeld.

Ga met jouw organisatie meteen aan de slag op: www.inveiligehanden.nl of informeer bij onze adviseurs voor een persoonlijk adviesgesprek: (013) 549 86 46, infovrijwilligerswerk@contourdetwern.nl 

Blauwe Maan

Blauwe Maan biedt professionele hulp aan mensen die te maken hebben gehad met onvrijwillige seks of seksueel misbruik. Zij ondersteunen ook direct betrokkenen, zoals ouders en partners.

Wil je binnen jouw vrijwilligersorganisatie aan de slag met thema’s die te maken hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag, dan kan Blauwe Maan jullie ondersteunen in het bespreekbaar maken van het onderwerp.