Vertrouwenspersoon

Overal waar mensen met elkaar in contact zijn kunnen spanningen voorkomen in de omgang: een misverstand, een uit de hand gelopen ruzie, een dreigend conflict, ongewenste humor of een niet prettig aanvoelende aanraking. De beleving van gewenste en ongewenste omgang is voor iedereen verschillend. Jij bepaalt wanneer die grens is overschreden.

Bij een vertrouwenspersoon kunnen vrijwilligers, betaalde medewerkers, minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking en bijvoorbeeld ouders terecht met hun vermoedens of kennis van ongewenst gedrag.

Het is goed dat een organisatie aandacht besteedt aan zo'n vertrouwenspersoon. VrijwilligersTilburg onderzoekt de mogelijkheid voor een vertrouwenspersoon vrijwilligerswerk waar vrijwilligersorganisaties uit de gemeente eventueel gebruik van kunnen maken.

Vertrouwenspersoon vrijwilligersorganisaties
Heeft jouw organisatie interesse hierin? Ben jij iemand of ken je iemand die zich eventueel wil inzetten als vertrouwenspersoon voor meerdere vrijwilligersorganisaties? Of heeft jullie club interesse in een 'community voor vertrouwenspersonen'? Laat het ons weten: infovrijwilligerswerk@contourdetwern.nl